Dan-Alexandru Săvoaia, Forme de organizare muncitorească în spaţiul românesc (1921-1947): între internaţionalism sindical şi corporatism naţional, Iași, Editura Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi, 2022

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/top-15/forme-de-organizare-muncitoreasca-in-spatiul-romanesc-1921-1947-intre-internationalism-sindical-si-corporatism-national-1878/1/1